banerpopr

Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu są publikowane dla celów informacyjnych.


Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem RZGW w Poznaniu jako źródła informacji.


RZGW w Poznaniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych informacji czy danych,
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Na stronach internetowych RZGW w Poznaniu znajdują się linki do innych stron i serwisów internetowych. RZGW w Poznaniu nie odpowiada za strategie ochrony danych lub treść tych stron WWW.