banerpopr

Ogłoszenie o zamówieniu nr 621455-N-2018 z 25.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - Formularze do wypełnienia przez Wykonawcę

Projekt umowy i gwarancji

Mapka poglądowa (32 MB)

Ogłoszenie_2018-OJS184-416677-pl.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik_nr_1_-_3_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_4_Wzór_umowy.pdf

Załącznik_nr_5_-JEDZ.doc

Załącznik_nr_6_Instrukcja_wypełniania_JEDZ.pdf

Załącznik_nr_7_JEDZ-espd.zip

Załączniki nr 8:

zadanie/część 1 zamówienia Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp.

1._KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf

1._MAPA_Stara_Warta.pdf

1._PRZEDMIAR.pdf

zadanie/część 2 postępowania - Cieki na terenie NW Kostrzyn nad Odrą

2._KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf

2._MAPA_Kanał_Radach_Duży.jpg

2._PRZEDMIAR.pdf

zadanie/część 3 postępownaia - Cieki na terenie NW Międzychód

3._KOSZTORYSY_OFERTOWE.rar

3._MAPY.rar

3._PRZEDMIARY.rar

zadanie/część 4 postępowania - Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp.

4._KOSZTORYSY_OFERTOWE.rar

4._MAPY.pdf

4._PRZEDMIARY.rar

zadanie/część 5 postępowania - Cieki na terenie NW Wolsztyn

5._KOSZTORYSY_OFERTOWE.rar

5._MAPY.pdf

5._PRZEDMIARY.rar

 

Ogłoszenie nr 620784-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

SIWZ

Ogłoszenie nr 619672-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

SIWZ

Zał. nr 1-3 do SIWZ

Zał. nr 4,5 do SIWZ

zał. nr 6 - wzór umowy

zał. nr 7 - harmonogram robót

zał. nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiOR, BIOZ

zał. nr 9 - przedmiar, kosztorys

 

Pytania_Wykonawcy-Odpowiedzi_Zamawiającego.pdf

Ogłoszenie_sprostowanie_1.doc

OGŁOSZENIE_2018-OJS179-404555-pl.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik_nr_1_-3

Załącznik_nr_4_Umowa__Wzór.pdf

Załącznik_nr_5_JEDZ.doc

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_-_Instrukcja_wypełniania_JEDZ.pdf

Załącznik_nr_7_JEDZ_espd.zip

Załaczniki nr 8:

Zadanie 1/część I zamówienia- Wał nr IXa Skrzynica - Etap I

CZ.1_i_2__STWiORB.pdf

CZ.1.KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf

CZ.1._PRZEDMIAR.pdf

CZ.1._UPROSZCZONA_DOKUMENTACJA_TECHNICZNA.pdf

Zadanie 2/ część II zamówienia: Wał nr Viiia Świniary - Nowy Dwór - Etap I

CZ.1_i_2__STWiORB.pdf

CZ.2._KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf

CZ.2._PRZEDMIAR.pdf

CZ.2._UPROSZCZONA_DOKUMENTACJA_TECHNICZNA.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-OJS177-401512-pl 

SIWZ NW Poznań

Załączniki nr 1-3

 Załączniki 4-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

część I - rzeka Michałówka

Dokumentacja wykonawcza - Michałówka

Mapa I

Mapa II

Przedmiar

część II - rzeka Trojanka

Dokumentacja wykonawcza - Trojanka

Mapa I

Mapa II

Mapa III

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Zał.- grupa kapitałowa

Wyjaśnienia dot. treści SIWZ

Ogłoszenie nr 616996-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.

SIWZ- Operaty wodnoprawne