banerpopr

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów od 12 sierpnia do odwołania.
Od 13 sierpnia została przywrócona możliwość śluzowania na śluzach Koszewo oraz Gawrony.

 

Z uwagi na bardzo intensywne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła-Odra na odcinku od śluzy Gromadno do śluzy Czyżkówko w Bydgoszczy oraz na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski na odcinku od śluzy Frydrychowo do połączenia z drogą wodną Wisła-Odra. Z uwagi na bardzo dużą liczbę drzew powalonych do koryta rzeki oraz na obiekty hydrotechniczne żegluga zostaje zamknięta od 12 sierpnia do odwołania.

 

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów oraz między śluzami Koszewo i Gawrony. Nie ma możliwości śluzowania na tych obiektach od 12 sierpnia do odwołania.

 

 

Komunikat żeglugowy nr 31

 

Informujemy, iż w związku z poprawą sytuacji hydrologicznej zostaje przywrócony ruch żeglugowy na odcinku  Nakło Zachód (km 42+700) – Ujście (km  105+800) drogi wodnej Wisła - Odra.

 Komunikat żeglugowy nr_30_2017

 

Informujemy, że w dniach 12-15.08.2017 r. czas pracy śluz będzie następujący:

 

Na Kanale Ślesińskim:

  • W dniach 12-15.08.2017 r. śluzowania będą się odbywać w godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 

Na Kanale Bydgoskim, rzece Noteci dolnej skanalizowanej, Jeziorze Gopło, Noteci górnej oraz na Kanale Górnonoteckim:

  • 12-13.08. (sobota - niedziela) oraz 15.08. (święto) śluzy będą czynne w godz. 10.00 - 16.00
  • 14.08 śluzy będą czynne w godz. 09.00 - 18.00

 

 

W związku z awarią wrót śluzy Morzysław (km 0+430 Kanału Ślesińskiego), informujemy iż możliwe jest tylko śluzowanie jednostek pływających do 5 m szerokości - czynna jest tylko jedna strona wrót.

Komunikat żeglugowy nr_29_2017

 

Na odcinku Kanału Górnonoteckiego od śluzy Lisiogon (km 145+350) do okolic śluzy Łabiszyn (km 116+080 Noteci górnej) zostaje przywrócony ruch żeglugowy.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, z uwagi na występowanie miejscami obłamanych gałęzi, konarów drzew na Kanale Górnonoteckim, Noteci górnej oraz Jeziorze Gopło. Teren jest sukcesywnie porządkowany.

 Komunikat żeglugowy nr_28_2017

 

Na odcinku Kanału Górnonoteckiego od śluzy Lisiogon (km 145+350) do śluzy Dębinek V (km 130+180) zostaje przywrócony ruch żeglugowy.

Niedrożności w postaci powalonych drzew po przejściu nawałnic nadal występuje na odcinku Kanału Górnoteckiego od śluzy Dębinek V  (km 130+180) do okolic śluzy Łabiszyn (km 116+080 Noteci górnej). W/w odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi.

Niedrożności w postaci drzew mogą występować także w okolicach km 66+000 Noteci górnej.

 Komunikat żeglugowy nr_27_2017

 

Ze względu na organizowane wydarzenie na wodzie, o nazwie "KUJAWSKO - PAŁUCKA OPERACJA ŻAGIEL 2017" w dniach:
12.08.2017 r. w godz. 10.00 - 18.00

13.08.2017 r. w godz. 10.00 - 15.00
na jeziorze Mielno od km 84+000 - 89+000 połączenia wodnego Warta - Kanał Bydgoski, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.