banerpopr

1. Droga wodna:
Jezioro Gopło o długości 27,5 km (od km 32,0 do 59,5) jest jeziorem rynnowym popiętrzonym jazem w Pakości, zaliczonym do III klasy drogi wodnej. Wchodzi w skład połączenia wodnego Warta - Kanał Bydgoski.

 

2. Parametry szlaku żeglownego:

  • Szerokość szlaku żeglownego wynosi 50 m;
  • Głębokości tranzytowe wahają się od 180 do 240 cm w zależności od poziomu piętrzenia;
  • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie 220 cm;
  • Szlak żeglowny oznakowany jest znakami pływającymi – pławami, także znakami żeglugowymi brzegowymi;
  • Wymiary statków, jakie mogą pływać po jeziorze są takie same jak dla Kanału Ślesińskiego.

 

3. Charakterystyka:
Gopło jest jednym z największych jezior w Polsce. Ma 2155 ha powierzchni, 500 do 2500 m szerokości i 16,6 m głębokości. Linia brzegowa liczy ponad 90 km długości i jest bardzo urozmaicona. Brzegi jeziora są płaskie, miejscami podmokłe, wyższe tylko w południowej części z nieregularnym zadrzewieniem. Jezioro Gopło objęte jest parkiem krajobrazowym o nazwie: Nadgoplański Park Tysiąclecia. Utworzony on został w celu ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz walorów historycznych regionu związanego z początkami państwa polskiego.