banerpopr

1. Droga wodna:
Warta jest najdłuższą rzeką żeglowną w naszym RZGW:

 • Od Konina do Lubonia pod Poznaniem tj. od km 406,6 do 252,0 o długości 154,6 km (klasa Ia)
 • Od Lubonia do Santoku tj. od km 252,0 do 68,2 o długości 183,8 km (klasa Ib)
 • Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą tj. od km 68,2 do 0,00 o długości 68,2 km (klasa II)

 

2. Parametry szlaku żeglownego:

 • Szlak żeglowny oznakowany jest znakami żeglugowymi głównie brzegowymi. Zgodnie z klasyfikacją śródlądowych dróg wodnych jest drogą wodną o znaczeniu regionalnym i dzieli się na trzy odcinki:

Od Konina do Lubonia pod Poznaniem :

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi ok. 30 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 60 cm przy SNW i 130 cm przy SW;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 50 cm do 300 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem kolejowym w Solcu (km 318,0) i wynosi 2,70 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Lubonia do Santoku:

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 36 do 40 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 90 cm przy SNW i 160 cm przy SW;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 80 cm do 350 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Sierakowie (km 145,0) i wynosi 4,0 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi 65,0 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 100 cm przy SNW i 180 cm przy SW;
 • W latach 2010 -2014 głębokości wahały się na poziomie od 100 cm do 365 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Kostrzynie n. Odrą (km 2,45) i wynosi 3,90 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

 

3. Charakterystyka:
Jest rzeką nizinną, swobodnie płynącą, uregulowaną ostrogami i tamami równoległymi.
Od Konina do Santoku:

 • Warta płynie szeroką pradoliną warszawsko – berlińską w przeważającym krajobrazie nizinnym wśród lasów, pól uprawnych i wzgórz morenowych. Morenowe obramowania doliny występują szczególnie pod Koninem, Śremem i Międzychodem a swoim „górzystym" krajobrazem zaskakują i zachwycają jednocześnie zdumionych wodniaków.

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

 • Rzeka płynie tu w kierunku zachodnim w pradolinie toruńsko – kostrzyńskiej. Od Santoku do km 52,0 rzeka Warta płynie wzdłuż wysokich 30 -70 m skarp moreny czołowej.

 

4. Atrakcje:
Od Konina do Santoku:

 • Wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w dolinie rzeki Warty odzwierciedla Wielkopolski Park Narodowy oraz szereg Parków Krajobrazowych: Nadwarciański Park Krajobrazowy, Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Sierakowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka.

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

 • Do atrakcji turystycznych szlaku dolnej Warty można zaliczyć ujściowy odcinek rzeki Dolina Słońska z rezerwatem ptactwa wodnego „Słońsk" i Parkiem Narodowym „Ujście Warty" od km 7,6 do 22,3.
 • Miasto Kostrzyn n. Odrą z ładną przystanią turystyczną w km 2,3.
 • ZOO Safari w Świerkocinie w km 28,5.
 • Miasto Gorzów Wlkp. z nadbrzeżem w km 56,5.

 

5. Okres nawigacji:

 • w zasadzie od kwietnia do listopada, ale w ostatnich latach warunki do pływania występują nawet w styczniu, lutym i grudniu.