banerpopr

WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 19.03.2018 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

-

Prądy

Zamknięty dla żeglugi

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

-

Nakło Wsch.

Zamknięta dla żeglugi

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

310

Drezdenko

w km 187+500 - okolice Drezdenka - odłożone rumowisko
w km 207+000 -
okolice ujścia rzeki Gościmka - odłożone rumowisko
w km 216+100 -
odłożone rumowisko

RZEKA WARTA
1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

-

Gorzów Wlkp. Zamknięty dla żeglugi
2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

-
-

Międzychód
Poznań

Zamknięty dla żeglugi

3.

odc. Poznań - Konin

Ia 252,0 - 406,6

-
-

Śrem
Konin

Zamknięty dla żeglugi

POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI
1. Kanał Ślesiński II 0,0 - 32,0

-

Koszewo

Zamknięty dla żeglugi
2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica Zamknięty dla żeglugi
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

Zamknięty dla żeglugi

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 - Dębinek Pn

Zamknięty dla żeglugi

 

UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

19th MARCH 2018

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

-

Prądy

Closed for shipping

2. The Lower Noteć River - Regulated Ib 38,9 - 177,2

-

Nakło Wsch.

Closed for shipping

  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

310

Drezdenko

187+500 km - Drezdenko - accumulated fluvial deposits
207+000 km - the Gościmka River confluence area - accumulated fluvial deposits
216+100 km 
- accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER
1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

-

Gorzów Wlkp. Closed for shipping
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

-
-

Międzychód
Poznań

Closed for shipping

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

-
-

Śrem
Konin

Closed for shipping

THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION
1. The Ślesiński Canal II 0,0 - 32,0

-

Koszewo

Closed for shipping

2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

-

Kruszwica Closed for shipping
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

-

Pakość

Closed for shipping

4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 - Dębinek Pn

Closed for shipping