banerpopr

 

 

 

W RZGW w Poznaniu znajdują się następujące drogi wodne:
 

1. Rzeka Warta o długości 406,6 km:

  • Od Konina do Lubonia k. Poznania - długość odcinka 154,6 km
  • Od Lubonia do Santoku - długość odcinka 183,8 km
  • Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą - długość odcinka 68,2 km

2. Rzeka Noteć dolna o długości 187,2 km:

  • Skanalizowana od K. Bydgoskiego do Krzyża - długość odcinka 138,3 km
  • Nieskanalizowana od Krzyża do Santoku - długość odcinka 48,9 km

3. Kanał Bydgoski o długości 24,1 km
4. Kanał Górnonotecki o długości 25,0 km
5. Rzeka Noteć górna skanalizowana o długości 62,1 km
6. Jezioro Gopło o długości 27,5 km
7. Kanał Ślesiński o długości 32,0 km

 

 

Łączna długość śródlądowych dróg wodnych w RZGW w Poznaniu wynosi 764,5 km