banerpopr

 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


   

 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


   

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz.1268 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz.1189, Nr 115 poz. 1229) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustanawia się obwody rybackie w regionie wodnym Warty oraz określa ich nazwę, numer i granice.
2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

Granicę obwodu rybackiego:

 

1. w ujściu cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez:
o punkty położone na zbiegu linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią lewego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi oraz linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią lewego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi - w przypadku cieku będącego lewobrzeżnym dopływem albo
o punkty położone na zbiegu linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią prawego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi oraz linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią prawego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi - w przypadku cieku będącego prawobrzeżnym dopływem;
2. w miejscu wpływu do jeziora cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez punkty położone na zbiegu linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią brzegu jeziora, do którego wymieniony cieku wpływa oraz linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią brzegu jeziora, do którego wymieniony ciek wpływa;
3.  w miejscu wypływu z jeziora cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez punkty położone na zbiegu linii brzegu jeziora, z którego wymieniony ciek wypływa, z linią lewego brzegu wymienionego cieku oraz linii brzegu jeziora, z którego wymieniony ciek wypływa, z linią prawego brzegu wymienionego cieku.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

 

dyrektor RZGW w Poznaniu
Janusz Wiśniewski

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie wraz z załącznikiem:
pobierz plik w formacie PDF