banerpopr

Zamknięcie żeglugi lub jej ograniczenie na śródlądowej drodze wodnej może nastąpić na wniosek wykonawcy lub inwestora urządzeń, budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną, złożony odpowiednio wcześniej (14 dni) w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy ul. Chlebowej 4/8. Wniosek w tej sprawie może również wynikać z uzyskanego przez wykonawcę lub inwestora pozwolenia wodnoprawnego. Uzgodnieniu podlega termin wykonania robót oraz czas niezbędny do przeprowadzenia operacji, do minimum ograniczający lub wstrzymujący żeglugę w ciągu dnia, w celu zapewnienia interesów użytkowników drogi wodnej. Uzgodnieniu podlega także sposób oznakowania drogi wodnej przez wykonawcę na okres wykonywania robót z administracją tej drogi wodnej, czyli z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.