banerpopr

Z dniem 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (w tym pozwoleń wodnoprawnych) są właściwe organy Wód Polskich. (art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 ze zm.)).