banerpopr

Koszt: 8 456 977,68 zł

 

Dokumentację projektową o wartości 396 500,00 zł opracowano w 2008r. ze środków Programu dla Odry-2006. Na podstawie dokumentacji wykonano roboty budowlano-montażowe, a w tym: roboty modernizacyjne śluzy, rowu odsiąkowego, nowej śluzki wałowej z przepustem, kanału obiegowego, roboty pogłębiarskie i umocnieniowe w korycie rzeki oraz modernizację przepławki. W kolejnym etapie zadania na stopniu wodnym Drawsko wykonano roboty budowlane, w tym: ubezpieczenie brzegów kanału obiegowego oraz kanału jazowego, wykonano próg techniczny na kanale obiegowym. W ramach III etapu modernizacji stopnia wodnego Drawsko zlikwidowano przetamowanie od strony wody górnej na kanale obiegowym, wykonano umocnienia dna i skarp brzegowych na wlocie do kanału obiegowego, przeprowadzono roboty remontowe jazu, wykonano przetamowanie kanału obiegowego. Zamontowano gotowe konstrukcje w tym napęd elektromechaniczny klapy wraz z modułem sterowniczym, nałożono powłoki antykorozyjne. Realizacja zadania zapewnia pełne bezpieczeństwo obiektów (śluza i jaz), przyczyniła się do zwiększenia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w tym rejonie. Obiekty zostały doprowadzone do pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej, poprawiono także ich walory estetyczne.