banerpopr

NFOŚiGW

 

Regulacja Noteci na Odcinku Pakość-Łabiszyn z uwzględnieniem jeziora Sadłogoszcz
Okres realizacji: 2013-2016
Wartość zadania w mln zł: 5,756


Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego obejmująca zadania:
- śluza Okole z zabudowaniami,
- śluza Czyżkówko z zabudowaniami,
- śluza Prądy z zabudowaniami i mostem,
- śluza Osowa Góra z zabudowaniami i mostem.
Okres realizacji: 2014-2018
Wartość zadania w mln zł: 17,083


Polder Golina
Okres realizacji: 2014-2015
Wartość zadania w mln: 3,5


 logo wfosigw kolor

 

Zadanie: "Termomodernizacja budynku Nadzoru Wodnego w Śremie".

Okres realizacji: 2015 rok.

Kwota zadania: 295 152,75 zł

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 143 976,94 zł


Zadanie: "Zakup łodzi dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków".
Okres realizacji: 2016 rok
Koszt zadania: 119 310,00 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 50 000,00 zł


Zadanie: Termomodernizacja Budynku Nadzoru Wodnego w Międzychodzie
Okres realizacji: 2016 rok
Koszt zadania: 122 415,61 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 60 061,13 zł


 

WFOS Zielona Gora

 

Zadanie: "Zakup samochodów dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w szczególności przeciwdziałania powodzi i usuwania ich skutków"
Okres realizacji: 2016 rok
Koszt zadania: 241 080,00 zł
Koszt dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 110 000,00 zł