banerpopr

Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) powstał punkt informacyjny dla odbiorców usług z obszaru działania gmin właściwych miejscowo dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wszelkie informacje dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków można uzyskać pod numerem telefonu – (61) 856-77-74.

Kontakt pod wskazany powyżej numer telefonu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Pytania kierowane do punktu informacyjnego można też przesyłać:

  1. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pocztą na adres: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, z dopiskiem Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków

Poniżej w załączeniu Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (poz. 510).

Rozporządzenie poz. 510

 

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019

1)

z dnia 15 maja 2018 r. ( M.P. z 2018 r. poz. 521)

 

Na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę w roku 2019 wynosi 510 zł.

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

 

 

 

W 2018 r. wpłynęło 301 wniosków taryfowych:

- dotyczących wody i ścieków: 201 wniosków

- dotyczących samej wody: 54 wnioski

- dotyczących samych ścieków: 46 wniosków

Wydano:

- 29 decyzji negatywnych (po złożeniu poprawionego wniosku wraz z elementami wskazanymi w decyzji negatywnej wydano decyzje pozytywne);

- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie;

- od 2 decyzji odwołano się do Prezesa PGW WP;