banerpopr

27 kwietnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odwiedzili studenci I i II roku SUM na kierunku Geologia z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Spotkanie odbyło się w ramach projektu Geocentrum Doskonałości – autorskiego programu UAM służącemu dostosowywaniu umiejętności studentów wydziału do potrzeb rynku pracy. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych u potencjalnych pracodawców.

 
W siedzibie RZGW w Poznaniu studentów przywitała Dyrektor Magdalena Żmuda, która przedstawiła informacje o działalności urzędu w regionie wodnym Warty, omówiła zadania Dyrektora, opowiedziała o urządzeniach administrowanych przez RZGW w Poznaniu oraz zaprezentowała zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje. Druga część spotkania odbyła się w terenie – studenci pod opieką kierownika Centrum Operacyjnego Michała Wierzbickiego udali się na Kanał Ślesiński, gdzie poznali zasady działania pompowni odwrotnej oraz śluzy Morzysław.