banerpopr

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako współorganizator wydarzenia wystawiło stoisko edukacyjne podczas X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego w Pobiedziskach w dniu 19 maja br. zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska.

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest współorganizatorem Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2018, który odbędzie się w dniu 19 maja 2018 r.   Jest to otwarta dla wszystkich, ogólnopolska impreza, organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz innymi współorganizatorami.

W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Magdalena Żmuda Dyrektor RZGW w Poznaniu wręczyła powołania dla 34 Kierowników Nadzorów Wodnych z terenu działania RZGW w Poznaniu.

 

Dnia 26 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo z inicjatywy Burmistrza Tadeusza Szymanka zorganizowano spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panią Magdaleną Żmudą celem omówienia problemu podtapianych łąk w dolinie rzeki Wrześnicy.

 

W Starostwie Powiatowym w Kościanie 12 marca 2018 roku odbyło się spotkanie którego tematem były działania w zakresie regulacji Kanału Mosińskiego.

Dnia 28 marca 2018 r, o godz. 18.00 w sali lustrzanej HWS w Kiszkowie odbyło się spotkanie dotyczące "Negatywnego oddziaływania Rzeki Mała Wełna i Hodowlanych Stawów Rybackich na gruntach przyległych w miejscowościach Łagiewniki Kościelne, Myszki, Rybno Wielkie, Kiszkowo, Turostowo, Łubowiczki. Zalewanie i podtopienia gruntów łąk wzdłuż Doliny Rzeki Mała Wełna."

Spotkanie zostało zorganizowane przez firmę Abrys, wydawcę miesięcznika „Wodociągi- Kanalizacja”. Przedstawiciele branży wodociągowej z Poznania i Wielkopolski rozmawiali o nowym prawie wodnym, wnioskach taryfowych, kontaktach z Wodami Polskimi i innych bieżących problemach.

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

22 marca 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie V Interdyscyplinarnego konkursu wiedzy o wodzie pn. WODA=ŻYCIE, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wody w Częstochowie.